Zimbabwe forum: Romance & Friendship - Is it true that gals..........
Share this topic
10 Jun 2016 09:58

Iz it true that galz lie more than men?????
sme hav suggested that 75% of what they say are all lies

11 Jun 2016 21:37

..kkkkkk ayas

13 Jun 2016 03:29

No men are 100%

13 Jun 2016 08:07

no, women lies more thn men, at least 75%

13 Jun 2016 13:13

Is there any reason for women to lie most of the times imi vrume ndimi munoda kudiwa nemanyepo vaskaba apo neapo

13 Jun 2016 22:55

We all lie depending in wich movie we ar acting

13 Jun 2016 23:33

women lie. kusvira ndiko kunoita ataure chokwadi.

14 Jun 2016 00:12

Myself i do not agree with u

14 Jun 2016 01:00

Specify what girls usually lie off

14 Jun 2016 14:25

Rume risinga nyepi hari wane says it all

14 Jun 2016 20:23

Kwayedza ndiwe wataura chokwadi varume ndivo number one vakadzi apo ne apo

15 Jun 2016 00:59

We both lie the same because women lie to men and men lie to woman so it a matter of pot calling a kettle black when they both go to the same fire

15 Jun 2016 03:27

we are better than women en it doesn't mean we dont lie coz we all know that no 1 is perfect but on women its too much yo oooOh

15 Jun 2016 15:40

I think women lie mo than men from experience

16 Jun 2016 05:45

Guys tell the truth ndimi munoonyeba muchida kudiwa right sezvo ndimi munotanga kuti hie ndipo panotangira nhema dzenyu kuti babie rikabire kana mawana zvamurikuda mozobuda pachena

16 Jun 2016 05:47

Tawananyasha experiance ipi u are still young kkkkkkk hausati wanyeberwa iwe

16 Jun 2016 05:48

Bvunza madhara ayo

16 Jun 2016 05:51

shaaa gals thy lie to bad nw umwe arikuti haapo yet ndakamutarira

16 Jun 2016 05:55

Why wanyeberwa tafa zvibvunze pane reason yaita kuti aku avoide

16 Jun 2016 05:57

u thugs wtht potifolio