Zimbabwe forum: Jokes - a cat and a dog
Share this topic
4 May 2015 07:13

Dog : sha ini ndinemunyama wena
Cat :sei uchifunga kudaro umwe wangu
Dog: anohura anonzi anohura sembwa,anoba anoba sembwa,anokara,anokara sembwa kana muroyi chaiye anonzi imbwa chaiyo????? Zvinhu zvingani pandiri
Cat :kkkkkkkkkkkkkkk siyana navo imbwa dzevanhu