Zimbabwe forum: Celebrities, gossip - Are Dancehal singaz bringing good or harm to the youth
Share this topic
23 Aug 2014 02:20

I think Dancehal singaz are nt doing any gud to the youth of today bcz what they are singing or the message they are giving to children is meaningless. What lesson in Seunononga or Gumkum. Munotiwochi

23 Aug 2014 09:58
Post is hidden!
23 Aug 2014 10:59

U are rite coz e msg ther dsnt teach our youth gud manners,

23 Aug 2014 11:05

More harm than gud cz e dances they are introducing is so harmful toour kids espcially e kids i have my 8yrs old girl bt hey i dont bo wat to do cz she can follow up e silly dances

25 Aug 2014 23:07

Yu a almost wright nothing they teach

21 Oct 2014 09:22

Yeah dis ma dancehall singerz are crayz killing di youth what they are doing is distruction came to ting of it seunononga,dai matipenengu punani,makanika,inongosimudza musoro kunge gumukumu &many more.even a parent can he/she be happy mwana wake listerning to thur type of muzic.i dont ting sme of dis dancehall singrz have parents ,or they are from malawi nekuti chimalawi ne chishona go aganist.wanofunga kuti hazvinyadzisi .wemutemo pindirai

21 Oct 2014 09:30

sure! kana ukaita zvokutaura zvinyadzi panevanhu unogina kusungwa asi kuimbai varikubvumirwa unobva washaya kuti zvinombofamba sei

10 Nov 2014 13:52

Mungangoiti yakaipa but ndimi munoteerera ma western music zvinyadzi zvega. Anoda kuteerera ngaateerere asingade ngaaregedze.

28 Nov 2014 02:38

that zimdancehall music is nonsense it does not have messages but violence chete