International forum: Music - Songs That Becomes Legend & was translated in Differents langguages!
Share this topic
23 May 2014 11:59

I know every countries has a legendary songs that never ends in history!
Guy's in Philippines one of the Oldest songs and become legend in Philippines
the song "ANAK" [In English "SON" ] This song was able to translated in different languages. its become more popular in Asia Pacific Region were in the Philippines was located.
This Song was sung by our Legendary song Artist Mr. Fredie Aguilar, Another songs has been trigger the hearts and souls of the people was the song "MAGDALENA" or Magdalene in English.. this name is very popular during the life of Christ on Earth because Magdalene was able to caught up by fanatic persons and bring her to Christ for the possible judgement!
Unfortunately it wasn't because Jesus said who is among you have no sin at all time should first come out and stoned this woman.

23 May 2014 14:08

ANAK by:FREDIE AGUILAR

NANG ISILANG KA SA MUNDONG ITO
LAKING TUWA NG MAGULANG MO
AT ANG KAMAY NILA ANG YUNG ILAW
ANG NANAY AT TATAY MO
DI MALAMAN ANG GAGAWIN
MINAMASDAN PATI PAGTULOG MO
SA GABI NAPUPUYAT ANG YUNG NANAY
SA PAGTIMPLA NG GATAS MO
SA UMAGA NAMAY KAL0NG KA NG IYUNG
AMANG TUWANG TUWA SAYO
NGAYON NGAY MALAKI KANA
NAIS MO NANG MAGING MALAYA
DI MAN SILA PAYAG WALANG MAGAGAWA
IKAW NGAY BIGLANG NAGBAGO
NAGING MATIGAS ANG YUNG ULO
AT ANG PAYO NILAY SINUWAY MO
DIMO MANLANG NAISIP NA ANG KANILANG
GINAGAWAY PARA SAYO
PAGKAT ANG NAIS MO MASUNOD
ANG LAYAW MO DIMO SILA PINAPANSIN
NAGDAAN PA ANG MGA ARAW
AT ANG LANDAS MOY NALIGAW
I KAW AY NALULONG SA MASAMANG BISYO
AT ANG UNA MONG NILAPITAN ANG
YUNG INANG LUMULUHA AT ANG TANONG
ANAK BAT KA NAGKAGANYAN?
AT ANG YUNG MGA MATA'Y BIGLANG LUMUHA NG DIMO NAPAPANSIN
PAGSISISI ANG NASA ISIP MO NALAMAN MONG IKAY NAGKAMALI

Edited by quiete / 23 May 2014 14:12
23 May 2014 16:44

Quiete: English Translation?

23 May 2014 17:42

Quote by Wafa-waseem
Quiete: English Translation? =]

kua clix

23 May 2014 18:06
Post is hidden!
23 May 2014 18:20

Hahaha

23 May 2014 19:24

Quote by quiete
Quote by Wafa-waseem
Quiete: English Translation? =]

kua clix :help


I know you can do it...

24 May 2014 11:35

Yeah,we need a translator