International forum: Other - ***DISAPPOINTMENTS***
Share this topic
15 Mar 2016 05:04
HOW CAN YOU MANAGE YOURSELF IF YOU FEEL DISAPPOINTMENTS IN YOUR LIFE?

Edited by azale2477 / 15 Mar 2016 05:11
15 Mar 2016 09:41

Nathng drling

15 Mar 2016 10:01

15 Mar 2016 10:11

When two hearts are meant for each other, no distance is too far, no time too long and no other love can break them apart.


when the time he propose thru this photo...

on our first monthsary photo...


long dιѕтance relaтιonѕнιpѕ prove тнaт love нaѕ no вoυndarιeѕ. тнey prove тнaт ιт can нappen and ιт ιѕ poѕѕιвle ғor тwo people ғar away ғroм eacн oтнer, can ғall ιn love even wιтнoυт мeeтιng eacн oтнer. вυт мoѕт ιмporтanтly тнeѕe relaтιonѕнιpѕ ĸnow no age, and no dιѕтance.


ţħέ şςάŕίέşţ ţħίήģ άвόùţ ȡίşţάήςέ ίş ţħάţ чόù ȡόή’ţ ķήόώ ώħέţħέŕ ţħέч’ĻĻ мίşş чόù όŕ ғόŕģέţ чόù.


тнє мιℓєѕ вєтωєєи υѕ мєαи иσтнιиg вє¢αυѕє ι ℓσνє уσυ нєяє, тнєяє αи∂ єνєяуωнєяє.

чόù άήȡ ί άŕέ ώόŕĻȡş άράŕţ ίή ţħέ ρħчşίςάĻ şέήşέ, вùţ όùŕ Ļόνέ ίş şţŕόήģ έήόùģħ ţό ώέάţħέŕ ένέŕч şţόŕм ţħάţ ςόмέş όùŕ ώάч...

“ίғ ţħέ όήĻч ρĻάςέ ώħέŕέ ί ςόùĻdȡ şέέ чόù ώάş ίή мч ȡdŕέάмş, ί’ȡ şĻέέρ ғόŕένέŕ.”


“ιf тнє ∂αуѕ αℓℓσω υѕ тσ ѕєє єα¢н σтнєя, мємσяιєѕ ωιℓℓ, αи∂ ιf му єуєѕ ¢αи’т ѕєє уσυ, му нєαят ωιℓℓ иєνєя fσяgєт уσυ.”

“ғόŕ άήчţħίήģ ώόŕţħ ħάνίήģ όήέ мùşţ ράч ţħέ ρŕίςέ; άήȡ ţħέ ρŕίςέ ίş άĻώάчş ώόŕķ, ράţίέήςέ, Ļόνέ, şέĻғ-şάςŕίғίςέ”

ιи α ℓσиg ∂ιѕтαи¢є яєℓαтισиѕнιρ уσυя ℓσνє ιѕ тєѕтє∂ & ∂συвтє∂ єνєяу ∂αу, вυт уσυ ѕтιℓℓ ρяσνє тσ єα¢н σтнєя тнαт ιт’ѕ ωσятн ιт. тнαт ιѕ ωнαт мαкєѕ тнє яєℓαтισиѕнιρ ѕσ ѕρє¢ιαℓ.


เภ ђย๓คภ гєlคtเ๏ภรђเקร, ๔เรtคภςє เร ภ๏t ๓єครยгє๔ เภ ๓เlєร ๒ยt เภ คŦŦєςtเ๏ภ. tฬ๏ קє๏קlє ςคภ ๒є гเﻮђt ภєץt t๏ єคςђ ๏tђєг, אєt ๓เlєร คקคгt.

ℓσиg ∂ιѕтαи¢є яєℓαтισиѕнιρѕ αяє нαя∂, вυт тнєу’яє αℓѕσ ιи¢яє∂ιвℓє. ιf уσυ ¢αи ℓσνє, тяυѕт, яєѕρє¢т, αи∂ ѕυρρσят єα¢н σтнєя fяσм α ∂ιѕтαи¢є тнєи уσυ’ℓℓ вє υиѕтσρραвℓє σи¢є уσυ’яє ρнуѕι¢αℓℓу тσgєтнєя.
AND NOW THE CIRCLE OF MONTHSARY HAS ENDED... AUG.7,2016...THANKS FOR ALWAYS BE HERE WITH ME,AND BE WITH US ALL THROUGH WITH MY FRIENDS,YOUR SO LOYAL IN OUR RELATIONSHIP, BUT FUNNY SOMETIMES... I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE...

Ir dabar RATAS mėnesių, pasibaigusių ... AUG.7,2016 ... AČIŪ UŽ visada bus čia su manimi, ir su mumis per visus su draugais, jūsų taip lojalūs mūsų santykiai, BET FUNNY KARTAIS ... Aš LOVE YOU Tik Vėjas esate ..Edited by azale2477 / 7 Aug 2016 05:44
15 Mar 2016 10:36

15 Mar 2016 10:47

I'm also disappointed

15 Mar 2016 10:53

Disappointments is sin. Tretment of disappointments in the patient

Edited by Sardarmiqbal / 15 Mar 2016 10:54
15 Mar 2016 11:07C L I C K FOR FREE PIZZA AND PEPSI

15 Mar 2016 11:17

15 Mar 2016 12:01

Quote by Sardarmiqbal
Disappointments is sin. Tretment of disappointments in the patient :floHuh

15 Mar 2016 12:13

Quote by azale2477
Quote by Sardarmiqbal
Disappointments is sin. Tretment of disappointments in the patient :floHuh :wh

what Huh ?

15 Mar 2016 12:17

Quote by Sardarmiqbal
Quote by azale2477
Quote by Sardarmiqbal
Disappointments is sin. Tretment of disappointments in the patient :floHuh :wh

what Huh ?I eat then my food too much hot

15 Mar 2016 12:27

Quote by azale2477
Quote by Sardarmiqbal
Quote by azale2477


Huh :wh

what Huh ?I eat then my food too much hot :eat
cool to eat

Edited by Sardarmiqbal / 15 Mar 2016 12:29
15 Mar 2016 15:27

Don't trust to much so don't get Disappointment

15 Mar 2016 16:07

Am Also Disappointment Wht Ever I Hope Result Come Oppossit

15 Mar 2016 16:11

Quote by Super30
Am Also Disappointment Wht Ever I Hope Result Come Oppossit15 Mar 2016 22:24

16 Mar 2016 05:35

16 Mar 2016 05:40

Quote by cooltariq1
:cryEdited by azale2477 / 16 Mar 2016 05:43
18 May 2016 13:44

I don't feel disappointedly but
Sis I'm disappointed on people
Who see ya working or schooling
Hard