Vietnam forum: Family & kids - Anh em Việt Nam vào nhé.
Share this topic
24 Nov 2015 14:47

Chẳng là e có cái 2hi.xdam.me mọi nguoi vao ung ho nha.

Edited by 2hi.xDam.ME / 24 Nov 2015 14:49
25 Nov 2015 13:31

chac se d0g ng ug hộ day

25 Nov 2015 16:22

Wap sex ai mà ủng hộ.

25 Nov 2015 16:48
Post is hidden!
25 Nov 2015 20:23

Quote by dang_vu_thien
Wap Sex À Tao Báo Công An

Tao thách cả dòng họ nội tộc nhà dang_vu_thien báo công an bắt thằng hovanhau bị thằng chó điên moiratu đớp cắn bị dịch bệnh lên cơn điên đang cưỡng hiếp dâm con đĩ mẹ của dang_vu_thien đó

Edited by KE_SAT_THU_AO_SO.10 / 25 Nov 2015 20:41
25 Nov 2015 20:25

Quote by 2hi.xDam.ME
Chẳng là e có cái 2hi.xdam.me mọi nguoi vao ung ho nha.

Ủng hộ cái gì vậy

25 Nov 2015 20:26

Quote by KIM_NHI
chac se d0g ng ug hộ day

Ủng hộ cái gì hả KIM_NHI

25 Nov 2015 20:33

Quote by dang_vu_thien
Wap Sex À Tao Báo Công An chắc là thằng hovanhau cưỡng hiếp dâm con dĩ mẹ của dang_vu_thien à

26 Nov 2015 13:04

trg nj t0an dân do k mà,dag buc mjnh con nhỏ kja,nó cug thu0c l0aj do d0,day ra

26 Nov 2015 13:07

neu bqi x0a hjt nhug ng do thj n k ns làm j,đằng nj phần tử xấu đầy ra như tôm tươi,còn ngông cuồng nữa,thjet la buc mjnh hjt chju nổi,nếu méc bql thj mình là tiểu nhân r

26 Nov 2015 13:11

mog bql xử ẹp tụi nó

26 Nov 2015 13:14

Quote by KIM_NHI
trg nj t0an dân do k mà,dag buc mjnh con nhỏ kja,nó cug thu0c l0aj do d0,day ra

Này người đẹp bực mình con nho kia người đẹp nói ai cũng thuoc loại do hả người đẹp

26 Nov 2015 13:39
Post is hidden!
26 Nov 2015 14:32

e con nhỏ nen k hju dau! trg nj phức tạp lắm! e = tu0j e traj chị ak! e dug chat wap nj nua! wa wap = mà ol cho zuj

26 Nov 2015 14:33

mấy a vô lý lắm! k k vô chửi ng ta z ak?

26 Nov 2015 14:36

e ns 2 a ak,còn a mua cối đá nữa,s cung hùa theo mà mắng ng ta nữa,thjet là,,,như con njt k hjểu chjen ýk

26 Nov 2015 14:51
Post is hidden!
26 Nov 2015 14:54

a lap m0t forums mua cối đá dj a

26 Nov 2015 15:02
Post is hidden!
26 Nov 2015 15:12

lap jt jt thuj,k công khaj kinh d0anh wa web la dk ma