Vietnam forum: TV & Movies - Tìm việc làm ở Hà Nội
Share this topic
18 Aug 2015 10:17

Có bạn nào biết việc gì làm ở HN giới thiệu cho tớ với!

18 Aug 2015 12:42

Hà nội mùa này đói lắm u ơi

18 Aug 2015 13:51

ồh

18 Aug 2015 13:54

chắc chưa đến mức chết đói

18 Aug 2015 18:58

Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Hà nội mùa này đói lắm u ơi

Yên tâm.. U sẽ cho mày ăn cứt. Tèo téo tèo..éc éc..

19 Aug 2015 15:09

Ăn cức luôn ák

19 Aug 2015 16:47

Ừ. Các cụ ta vẫn bảo không lo học hành, k lo làm ăn sau này hốt cứt mà ăn

19 Aug 2015 17:02

Quote by moiratu
Ừ. Các cụ nhà moiratu vẫn bảo là loai chó như thằng moiratu không lo học hành, k lo làm ăn sau này hốt cứt mà ăn cắp băng vệ sinh của con gái:lol

19 Aug 2015 17:14

Thằng chó moiratu
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu moratu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

19 Aug 2015 17:45

Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Quote by moiratu
Ừ. Các cụ nhà moiratu vẫn bảo là loai chó như thằng moiratu không lo học hành, k lo làm ăn sau này hốt cứt mà ăn cắp băng vệ sinh của con gái:lol

Tao đang địt con mẹ mày. Mày là om sòm cái gì con lợn ngu kia

19 Aug 2015 17:47

Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Mày có im mồm cho tao địt con đĩ mẹ mày không: Mày ngậm cứt rồi thì biến đi

Edited by moiratu / 19 Aug 2015 17:48
19 Aug 2015 17:50

Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Thằng chó moiratu
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu moratu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Thằng biến thái hoạn quan

19 Aug 2015 18:04

Quote by HEO...95...
Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Thằng chó moiratu
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu moratu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Thằng cho moiratu biến thái hoạn quan

19 Aug 2015 18:06

Quote by HEO...95...
Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Thằng chó moiratu
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu moratu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Thằng chó moiratu biến thái hoạn quan

19 Aug 2015 18:07

Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Quote by HEO...95...
Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Thằng chó moiratu
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu moratu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Thằng cho moiratu biến thái hoạn quan

Thế nên tao mới thích địt con đĩ mẹ mày thằng ngu

19 Aug 2015 18:08

Sôi động qá nh thấy qá vô vị

19 Aug 2015 18:10


Tao vừa địt con mẹ mày vừa hát cho mày nghe này con
Tao thích địt con đĩ mẹ mày
Tao rất thích địt con đĩ mẹ mày
Tao vô cùng thích địt con đĩ mẹ mày
Là lá la thằng lợn ngu như bò kia

19 Aug 2015 18:12

Quote by Mai_Anh_Le
Sôi động qá nh thấy qá vô vị

19 Aug 2015 18:23

Tao đã tìm được việc cho lũ bọ mobofree dưới đây. Chúng đã ổn định trong đống phân.


Đây là những con lợn mobofree
MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 18/08 21:37 vang_trang_co_don.1980 (28) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 17/08 23:58 CUOC_DOI_LON (43) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 22:04 NHA_EM_CO_GA_MAI_LAM_LUNG_KHONG (23) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 20:53 CAI_DIEU_CAY_LA_CUA_BO_MAY (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 19:45 0 0 0 0 Lưu bút(0) Khách (71) XIN_MAI_MAI_TRON_DOI_THUONG_YEU_EM (22) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 19:28 CHIA_TAY_ANH_KHONG_DOI_QUA (26) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 19:02 SUC_MANH_CUA_NHUNG_CO_XE_TANG_CUA_DUC (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 18:55 NHAT_NHEO_VA_THUC_DUNG (22) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 17:23 NEU_EM_LA_NGUOI_TINH (33) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 17:15 nguoi_tinh_mua_dong (29) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 17:09 BUOC_LEN_NGOI_HOANG_DE (33) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 15:14 NGON_LUA_DOT_CHAY_TINH_YEU (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 15:08 CHOM_CHOM_CHOM_LY_AN_QUA (31) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 13:55 anh_yeu_em_nhieu_lam (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 10:24 0 0 0 0 Lưu bút(0) Khách (71) TRAI_TIM_LANH_MUA_DONG. (34) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 07:24 TRON_DOI_YEU_EM (21) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 06:59 TRAI_TIM_TINH_YEU.1993 (22) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 06:52 CHUYEN_TINH_CON_RANG_VANG_DAU_LANG_E_VO (24) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 06:47 EM_YEU_KHONG_NAO (25) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 06:28 ON_GIOI_CAU_DAY_ROI (33) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 00:33 nhung_ngoi_sao_co_don (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 16/08 00:21 ANH_THUONG_YEU_EM_NHIEU_LAM (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 15/08 23:53 NHUNG_CHIEN_BINH_TINH_THAN_THEP_CUA_DUC (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 15/08 21:17 VONG_CO (24)


06:44 19-08-2015


Còn đây là những con lừa mobofree
NHA_DUONG_KIM_VO_DICH_CAC_KY_WORLD_CUP_VA_EURO (61) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 15/08 20:27 con_cho_khapmax (25) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 15/08 20:12
TAM_CA_THUOC_LAO (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 14/08 13:47 LENH_027 (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 14/08 13:16 bu_lon_em (25) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 14/08 00:03 LOI_TO_TINH_DE_THUONG.. (29) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 13/08 22:25 CO_AI_CHUI_NHAU_VOI_MINH_KHONG (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 13/08 18:36 ANH_OI_EM_NUNG_LON_QUA (25) Vietnam Khách (71) SONG-TINH (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 11/08 20:47 DEM_NAY_EM_NHO_ANH (22) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 11/08 00:4306:53 19-08-2015


còn đây là những con bọ hung
BANG_VE_SINH (25) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 07/08 17:31 EM_MUON_SONG_BEN_ANH_TRON_DOI_ (26) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 06/08 22:36 0 0 0 0 Lưu bút(0) Khách (71) duong_den_nuoc_duc (26) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 06/08 THANG_CHO_KHAPMAX (25) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 05/08 10:02 may_trang77 (21) Vietnam Add as friend
TRU_MUA (22) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 01/08 02:45 TO_SU_CHA_CON_BA_NOI_NHA_MAY (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 20:36 thangchostyle_mauxanh_09 (30) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 19:32 0 0 0 1 Lưu bút(0) Khách (71) CAM_ON_KE_BAC_TINH (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 17:06 A_DAY_ROI_QUAN_THIT_CHO_DAY (32) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 00:25 ME_CHA_CON_DAN_BA_LOAI_VU_KHI_SAT_NHAN (34) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 00:19 NHUNG_GIAC_MO_VANG_2014 (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 30/07 21:14 LINH_BAN_TIA (33) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 30/07 20:53 BECKENBAUER_LEN_NGOI_HOANG_DE (35) Vietnam Add as friend•Send message


06:59 19-08-2015


Còn đây là loại súc vật chưa thuần chủng
CAM_ON_KE_BAC_TINH (27) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 17:06 A_DAY_ROI_QUAN_THIT_CHO_DAY (32) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 00:25 ME_CHA_CON_DAN_BA_LOAI_VU_KHI_SAT_NHAN (34) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 31/07 00:19 NHUNG_GIAC_MO_VANG_2014 (35) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 30/07 21:14 LINH_BAN_TIA (33) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 30/07 20:53 BECKENBAUER_LEN_NGOI_HOANG_DE (35) Vietnam Add as friend•Send message
duma_conchocai (39) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 29/07 15:55 NUA_VANG_TRANG_CO_DON (30) Vietnam Add as friend•Send message Ghé thăm: 29/07 15:40
lũ ngu học này giờ đã số bị biến thái. Nhưng đã co đầu như bọ hung hahaha...

19 Aug 2015 18:24

Quote by moiratu
Quote by MAY_NGU_HON_CON_CHO_NHA_TAO
Yên tâm..con bà nội heo...95 sẽ cho cháu ăn cứt của bà nội . Tèo téo tèo..éc éc..

Thằng moiratu có im mồm cho của moiratu để cho bà nội heo..95 địt thằng ông nội của moiratu không: bà nội cho thằng chó moratu ngậm giấy lau chùi lồn của bà nội heo...95 rồi thì biến đi thằng chó moitatu moiratu