Vietnam forum: Programming/webmasters - Code FileManager 1.15.24 by Izero
Share this topic
16 Aug 2015 05:02

Code FileManager 1.15.24 cập nhật.

Thêm kiểm tra lỗi cú pháp php trong sửa văn bản, các host bị chặn function exec sẽ không hiện chức năng này:Thêm quản lý database, có 2 chế độ kết nối nếu không có toàn quyền với mysql thì nên nhập tên database, tuy là vẫn kết nối được nhưng lâu và cũng không tạo được database. Có chế độ tự động kết nối khi vào trang kết nối database:

Danh sách database:

Danh sách bảng:

Danh sách cột:

Để huỷ tự động kết nối ấn vào icon đó để huỷ và về trang kết nối:


Thêm cài đặt phân trang danh sách dữ liệu của bảng khi xem:


Fix DOCUMENT_ROOT do trên một số host dấu đường dẫn thật.
Fix $_POST, $_GET do trên một số host bật magic_quote_gpc trong php.ini gây ra tự chèn \ vào.

Chú ý: Trong bản này có thư mục json, các bạn không nên đụng chạm đến không lỗi sẽ bị trong quản lý database.
Chú ý: Các bạn nào đang dùng FileManager này hãy xóa sạch bản cũ để cài bản này, do bản mới thay đổi tên tập tin cấu hình và vài thứ khác để tránh tập tin dư thừa.
Chú ý: Bạn phải cài FileManager trên một thư mục không được để ở thư mục gốc, nếu không FileManager tự ẩn và chặn hết các chức năng. Thư mục chứa FileManager sẽ bị ẩn đi và các chức năng sao chép, di chuyển, unzip... đều không thể đưa đến thư mục FileManager, mình đã chặn hết khả năng tác động đến thư mục của FileManager để tránh lỗi gây ra ảnh hưởng đến hoạt động của FileManager.

Tải xuống Manager.zip (186.8 Kb)

Edited by Mr.Nam08 / 16 Aug 2015 05:03
21 Aug 2015 08:18

Xtgem hử

21 Aug 2015 08:24

Quote by Haizvklra
Xtgem hử

Dùng cho quản lý tập tin và mysql host, xtgem không dùng được.

22 Aug 2015 02:30

Up lên host free là xài đc. Xtgem ko chính thống

27 Aug 2015 15:44

K xàj,..xàj lpanel cho nhanh.

27 Aug 2015 16:38

Quote by Keny_Noo
K xàj,..xàj lpanel cho nhanh.


Tuỳ bạn chứ, ai bắt dùng đâu. Mình chỉ viết ra ai dùng thì dùng.

27 Aug 2015 17:17

Cho minh o day la choi gi vay