International forum: Health - *Do you smoke?
Share this topic
16 Jun 2015 11:19

*Do you smoke?

16 Jun 2015 17:14

16 Jun 2015 17:20

I do.....

16 Jun 2015 17:22

never

16 Jun 2015 17:25

Yess

16 Jun 2015 17:25

I have never smoked

16 Jun 2015 17:39
Post is hidden!
16 Jun 2015 17:43

Yes

16 Jun 2015 17:55

No never.
I don't smoking & don't like smokers

16 Jun 2015 18:22

N0 never

16 Jun 2015 18:33

'no' then 'no' again 'no'

16 Jun 2015 20:55

16 Jun 2015 20:55

& never.

16 Jun 2015 20:55