Vietnam forum: MoboFree news - IMC-KINGDOM-HALL
Share this topic
15 Apr 2015 11:15

IMC==stands for==INTERNATIONAL MOBONIANS CLUB


IMC GROUP TOUR AROUND MOBOFREE WORLD TO EXPLORE ..... to those who interested to join just inbox me ....

IMC ADVICER VIETNAM MODERATOR KHAPMAX

As a Social networking site MOBOFREE is the greatest place to meet friends, but did you know there are always of hundreds new people to meet at forum and chatrum

are..I introduce


INTERNATIONAL MOBONIANS CLUB (IMC)

is an organization composed of an ordinary chatters from different countries being united.I create this group with my co_creator _bAbe24 with all the respect under

MOBOFREE ADMINISTRATION

and we are under the protective shields by ourmods.We're gladly welcomes everyone who wants to join...

IMC AIM AND OBJECTIVES

To support, Respect, and Unite with all members.Our vision to promote mutual understanding despite of our cultural differences by means of building a good friendship. ALL members are incourage not to use obsessive and explicit words. Therefore can be probably influence other chatters to create a decent and full respect social networking site in terms of chatting..Our greatest contribution on this site

MOBOFREE

is to incourage local and international chatters to make more activein thier forum and use thier own chatrum as well....IMC members being devided into groups with thier duties and responsibilities


IMC_STAFF

A team being respobsible in collecting all members data. They also monitoring group standards on how to improve from time to time...IMC STAFF also supervise all group team to be active on thier duties.

.IMC ADVICER_

This position reserve for the moderator who wants to join the group.They have the power to control crimes in this site so they are highly recommended being as our Superiors.They permitted to collaborate some of thier ideas for the group improvements.

IMC _REPRESENTATIVES

This member are the responsibilities monitoring forum and chatrum.,thier duties to incourage users to chat on thier own local chatrum in order to more active and appropriate chatters will stay every now and then.

IMC REPORT INCHARGE

members can report to any of the incharge and or all the mods if they are experienced abusing and misbehaving onthier inbox,chatrum and in forum as well,together with proof that they are being abused.

IMC TOPIC

CREATOR


This member are responsible of making topics,to let the chatters comments and posting thier ideas regarding the topic being posted.

FOR THOSE WHO WANTS TO JOIN OUR GROUP JST PM TO MISS ALYNNA AND I AT UR SERVICE
AND ALSO TO OUR ACTIVE MOD AND IMC ADVICER MOD KHAPMAX...


BẢN DỊCH NHÉ
IMC == viết tắt == INTERNATIONAL MOBONIANS
CLUB
Nhóm IMC khám phá thế giới MOBOFREE .....
những ai quan tâm mún tham gia chỉ cần gửi tin
nhắn cho tôi ....
Cố vấn IMC Điều hành viên Khapmax
Là một trang web mạng xã hội MOBOFREE là nơi
lớn nhất để gặp gỡ bạn bè, nhưng bạn có biết luôn
luôn có hàng trăm người mới gặp nhau tại diễn
đàn và phòng chat , tôi xin giới thiệu:
Câu lạc bộ MOBONIANS Quốc Tế (IMC)
Là một tổ chức bao gồm một kiểu trò truyện bình
thường từ các nước khác nhau được tôi hợp nhất
và tạo nhóm
này với tất cả sự tôn trọng cùng Người hỗ trợ
_bAbe24 của tôi.
Quản trị MOBOFREE
Và chúng tôi đang được bảo vệ bởi là chắn các
Điều hành viên của chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng
chào đón tất cả những ai muốn tham gia ...
Mục tiêu IMC VÀ Tiêu chý
Để hỗ trợ, tôn trọng và đoàn kết với tất cả khuynh
hướng của các thành viên. Mục đích của chúng tôi
là để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau bất chấp sự
khác biệt về văn hóa của chúng tôi bằng cách xây
dựng một tình bạn tốt.
Khuyến khích TẤT CẢ các thành viên không sử
dụng từ ngữ ám ảnh và rõ ràng. Do đó có thể
được có lẽ ảnh hưởng người dùng khác để tạo ra
một sự tôn trọng tốt và đầy đủ các trang web
mạng xã hội về trò chuyện..Đóng góp của chúng
ta là lớn nhất vào trang web này.
MOBOFREE
Khuyến khích người dùng địa phương và quốc tế
nên chủ động hơn trong diễn đàn của họ và sử
dụng phòng chat riêng tốt hơn .... thành viên IMC
được chia thành các nhóm, nhiệm vụ và trách
nhiệm riêng.
Nhân viên_IMC
Một nhóm phải chịu trách nhiệm trong việc thu
thập tất cả các dữ liệu thành viên. Họ cũng theo
dõi các tiêu chuẩn nhóm về cách cải thiện theo
thời gian ... Nhân viên IMC cũng giám sát tất cả
các đội nhóm hoạt động tích cực về nhiệm vụ của
họ.
Cố vấn_ IMC
Điều này giữ vị trí cho nhà điều hành muốn tham
gia các nhóm. Họ có sức mạnh để kiểm soát
người vi phạm trong trang web này để họ được
đánh giá cao đề nghị là như cấp trên. Họ được
phép cộng tác một số ý tưởng của họ đối với
những cải tiến của nhóm.
Đại Diện_ IMC
Thành viên này là trách nhiệm giám sát các diễn
đàn và phòng chat. Nhiệm vụ của họ để động viên
người dùng trò chuyện trên phòng chat khu vực
của họ để biết thêm người dùng khác để tích cực
hơn và thích hợp mọi lúc và sau này.
Phụ trách báo cáo IMC
Các thành viên có thể báo cáo bất kỳ mãng nào
hay tất cả các điều hành viên nếu họ có kinh
nghiệm lạm dụng và gửi tin nhắn thiếu tôn trọng
trong hộp thư của họ, phòng chat và diền đàn thì
tốt rồi, cùng với bằng chứng rằng họ đang bị lạm
dụng.
Chủ đề IMC
Người tạo
Thành viên này có trách nhiệm lập nên chủ đề, để
cho người dùng bình luận và đăng các ý tưởng của
họ liên quan đến chủ đề đang được đăng.
NHỮNG AI MUỐN THAM GIA NHÓM CHÚNG TÔI
CHỈ CẦN PM ĐẾN alynna09 Ở DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI
VÀ CŨNG ĐỂ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG
TÔI, CỐ VẤN IMC ĐIỀU HÀNH VIÊN Khapmax

Edited by Alynna09 / 18 Apr 2015 07:49
15 Apr 2015 14:53

As a Social networking site MOBOFREE is the greatest place to meet friends, but did you know there are always of hundreds new people to meet at forum and chatrum area,...I introduce INTERNATIONAL MOBONIANS CLUB (IMC) is an organization composed of an ordinary chatters from different countries being united.I create this group with my co_creator _bAbe24 with all the respect under MOBOFREE ADMINISTRATION and we are under the protective shields by our mods.We're gladly welcomes everyone who wants to join...


IMC AIM AND OBJECTIVES

To support, Respect, and Unite with all members.Our vision to promote mutual understanding despite of our cultural differences by means of building a good friendship. ALL members are incourage not to use obsessive and explicit words. Therefore can be probably influence other chatters to create a decent and full respect social networking site in terms of chatting..
Our greatest contribution on this site MOBOFREE is to incourage local and international chatters to make more active in thier forum and use thier own chatrum as well....

IMC members being devided into groups with thier duties and responsibilities

IMC_STAFF
A team being respobsible in collecting all members data. They also monitoring group standards on how to improve from time to time...IMC STAFF also supervise all group team to be active on thier duties..

IMC ADVICER_

This position reserve for the moderator who wants to join the group.They have the power to control crimes in this site so they are highly recommended being as our Superiors.They permitted to collaborate some of thier ideas for the group improvements.

15 Apr 2015 14:53

IMC _REPRESENTATIVES
This member are the responsibilities monitoring forum and chatrum.,thier duties to incourage users to chat on thier own local chatrum in order to more active and appropriate chatters will stay every now and then.

15 Apr 2015 14:53

IMC REPORT INCHARGE

members can report to any of the incharge and or all the mods if they are experienced abusing and misbehaving on thier inbox,chatrum and in forum as well,together with proof that they are being abused.

15 Apr 2015 14:54

IMC TOPIC CREATOR

This member are responsible of making topics,to let the chatters comments and posting thier ideas regarding the topic being posted.


FOR THOSE WHO WANTS TO JOIN OUR GROUP JST PM TO MISS ALYNNA AND I AT UR SERVICE

AND ALSO TO OUR ACTIVE MOD AND IMC ADVICER MOD KHAPMAX...
TNX

Edited by azale2477 / 15 Apr 2015 15:11
15 Apr 2015 15:25

IMC _HANNAH_ landing

15 Apr 2015 15:25

this is so difficult to landing

15 Apr 2015 16:14

tagay

15 Apr 2015 16:24

tagay

15 Apr 2015 16:32

OK NBA yan

15 Apr 2015 18:08

15 Apr 2015 18:09
Edited by azale2477 / 15 Apr 2015 18:09
15 Apr 2015 18:10

15 Apr 2015 21:48

any body here

16 Apr 2015 09:01

happy happy birthday kiddu

16 Apr 2015 09:02

IMCians FAMILY _HANNAH_ landing good morning all .... and to all Vietnamese people

16 Apr 2015 14:03

16 Apr 2015 14:06

Ai Dịch Ra Bản Tiếng Việt Được Không

16 Apr 2015 18:41
Post is hidden!
16 Apr 2015 22:12

Quote by pain_08
person vietnam them don't say english language.... them just write vietnam language
người việt nam họ không nói ngôn ngữ tiếng anh ... họ chỉ viết ngôn ngữ việt nam :lol

its okay at least we are here spreading not just bcoz of language problem but bcoz of friendly purposes ,,, never mind Vietnamese people who can understand English ,,, then its a great pleasure to IMC