Vietnam forum: Computers - Ai đã từng gặp ma và nhìn thấy ma bao giờ chưa?
Share this topic
22 Mar 2014 13:30

Năm lớp 7 mình đã nhìn thấy ma .cs đó là có thật ....

25 Mar 2014 16:58

hồi lớp 9 mình nhìn thấy ma mắt đỏ lừ,sợ quá mình chạy mất dép luôn

25 Mar 2014 17:23

lam j co ma ma nhjn thay voj cha ko thay.co ma ma dau den...

27 Mar 2014 18:41

Hoj 9 tuoj mjh da gap ma 1 lan ! Nhjn no ma thay ghe ghe sao do

2 Apr 2014 14:52

Mình nhìn thấy thật mà bạn.cho nên mình mới tin là có ma chứ. Lúc trước mình 0.tin là có ma đâu .do được chứng kiến thấy tận mắt .thế nên mình mới tin là có ma thật.

5 Apr 2014 20:12

trog lag tôj co 3 con ma, từ thơj thươg cổ, bản lih phj pham. gjet vô sô châu po,nơz ga. lag rat nhjeu ng nhjn thât

9 Jun 2014 06:37
Post is hidden!
11 Oct 2014 08:06

Tin là có hem tin là hem có

11 Oct 2014 08:10

ma a ko sơ.ma chj so gaj thoj^^