Vietnam forum: Gaming - Đố vui có thưởng-Keyt
Share this topic
12 Mar 2014 20:02

1. 1 cây là cây kèo cong, 100 thằng lính đứng trên cây kèo là gì không bậy nhá.
2. 2 con quỷ bị bắt. Quỷ đỏ chém 2 cái chết. Quỷ xanh chém 1 cái chết hỏi làm sao để 2 nhát chém chết 2 con mà không cho chém cùng lúc 2 con
3. 33 cây nến trong phòng gió thổi tắt 3 cây hỏi còn mấy cây.
P.s: ai tl nhanh nhất và chính xác mình sẽ inb nói info của mình. Nhah nha m.n

Edited by keyt / 12 Mar 2014 20:02
13 Mar 2014 15:31

Câu 01 đáp án là buồng chuối, câu 02 đáp án là đập con quỷ xanh 1 phát die..con quỷ đỏ thấy vậy sợ wá tái xanh mặt biến thành quỷ xan..cho phát nữa die lun, tổg cộg 2 phát theo yêu cầu hehe

15 Mar 2014 13:04

Quote by VTTTTTT
Câu 01 đáp án là buồng chuối, câu 02 đáp án là đập con quỷ xanh 1 phát die..con quỷ đỏ thấy vậy sợ wá tái xanh mặt biến thành quỷ xan..cho phát nữa die lun, tổg cộg 2 phát theo yêu cầu hehe

keke. Câu 3 âu ku...! 2 câu trx đúng

17 Mar 2014 03:53

Câu 3 còn 0 cây vì trong phòng kóa jó nếu tắt 3 kây thì tắt hết

19 Mar 2014 03:11

con 33 cay.

19 Mar 2014 03:14

3 s ma tat dc

19 Mar 2014 15:37

Con 3 cay thoi.vi 33 la 2 so 3.tat 3 cay con 1 so 3

20 Mar 2014 09:41

Óc gì mà giỏi zậy ! mình thj k tl được !

18 Jan 2015 12:52

Còn 33 cây.....Vì yêu cầu là còn bao nhiêu cây chứ ko phải còn bao nhiêu cây đang cháy