Vietnam forum: Romance & Friendship - Có Những Điều Trong Đời
Share this topic
27 Jan 2015 18:53


Có những thứ tưởng chừng như vô giá
Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa tầm thường
Có những người đang hết mực yêu thương
Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước.

Có trái tim đã chứa nhiều vết xước
Vẫn âm thầm khao khát được rung lên
Có trái tim thật sự rất yếu mềm
Lại giả vờ gồng mình lên mạnh mẽ.

Có những người ta chưa bao giờ kể
Lại nhớ thương lặng lẽ đến cuối cùng
Có những người luôn miệng nói nhớ nhung
Nhưng thật ra trong lòng không rung động.

Có những người ta vẫn luôn hi vọng
Lại làm ta tuyệt vọng đến ê chề
Có những người ta chẳng hứa sẽ về
Lại một đời vẫn u mê chờ đợi...

Edited by Chuot_Ngao_Ngo / 27 Jan 2015 18:57
6 Feb 2015 03:12

Quote by Chuot_Ngao_Ngo

Có những thứ tưởng chừng như vô giá
Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa tầm thường
Có những người đang hết mực yêu thương
Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước.

Có trái tim đã chứa nhiều vết xước
Vẫn âm thầm khao khát được rung lên
Có trái tim thật sự rất yếu mềm
Lại giả vờ gồng mình lên mạnh mẽ.

Có những người ta chưa bao giờ kể
Lại nhớ thương lặng lẽ đến cuối cùng
Có những người luôn miệng nói nhớ nhung
Nhưng thật ra trong lòng không rung động.

Có những người ta vẫn luôn hi vọng
Lại làm ta tuyệt vọng đến ê chề
Có những người ta chẳng hứa sẽ về
Lại một đời vẫn u mê chờ đợi...

6 Feb 2015 15:03

Hay wa

7 Feb 2015 07:35
Post is hidden!
11 Feb 2015 14:00

DOI LA GI DOI MOT CUC CUT DAI VO TAN MOT LU CON DAN BA THOI THA NHU CON CHO NGOI XEM TAT AO

11 Feb 2015 14:07

TO CHA CON BA NOI MAY CON DAN BA BAT DICH TAN TU CUNG UNG BUONG TRUNG UNG CA CO NO CA HAU DAU HAU MON DUT RUOI TUOT DA DAY CA CA HO NHA MAY LEN BA DOI NHA MAY