Vietnam forum: Gaming - <3Chia tay rồi bên người có hạnh phúc không anh<3
Share this topic
8 Mar 2014 13:13

Pùn pùn

11 Mar 2014 19:45
Post is hidden!
13 Mar 2014 06:57

Hp chu thay tu do rat thoai mai k phai e de dieu j cug k so thay anh mat ai do bat dc m dag nhin gai.

13 Mar 2014 11:18

<3<3<3

13 Mar 2014 11:27

Hf of e la được ở gần a.

15 Mar 2014 06:03

:zz

19 Mar 2014 15:44

H.p là ảo (1)
Tình là kĩ xảo (2)
N.y là kẻ lừa đảo (3)
Thế (3),(2) vào (1) ta có:
=> Những kẻ "lừa đảo" dùng "kĩ
xảo" để tranh dành 1 thứ !ảo!

20 Mar 2014 11:30

Hay

9 Jun 2014 05:21
Post is hidden!
9 Jun 2014 05:30

Hajz.