International forum: Culture - im pr0ud to be pin0y!
Share this topic
6 Mar 2014 22:05

WRIGHT ANYTHING THAT CAN MAKE U SAY..IM PR0UD TO BE PINOY!!!
LUPANG HINIRANG
Bayang magiliw
perlas ng silanganan
alab ng puso sa dibdib m0y buhay

lupang hinirang
duyan ka ng magiting
sa manlulupig
di ka pasisiil

sa dagat at bund0k
sa sim0y at sa langit m0ng bughaw
may dilag ang tula at awit
sa paglayang minamahal

ang kislap ng watawat m0'y
tagumpay na nagniningning
ang bituin at araw niya
kailan pa ma'y di magdidilim

lupa ng araw,ng luwalhati't pagsinta
buhay ay langit sa piling m0
aming ligaya,na pag may mang-aapi
ang mamatay nang dahil say0.

Edited by quiete / 7 Mar 2014 12:53
7 Mar 2014 09:58

I am proud to be pinoy.

7 Mar 2014 11:34
Post is hidden!
7 Mar 2014 12:57

phils.have al0t of beautiful t0urist sp0t,infact there is 0ne that already 0n d list of d seven w0nders of d w0rld..its under water cave in.. i 4g0t where exactly.. pin0y

7 Mar 2014 13:28
Post is hidden!
7 Mar 2014 13:29
Post is hidden!
7 Mar 2014 13:29
Post is hidden!
7 Mar 2014 13:31
Post is hidden!
7 Mar 2014 13:33
Post is hidden!
7 Mar 2014 13:52

one day u told me about pinoy.. but u failed to bring me there.. i dont have experience with this..

7 Mar 2014 14:10

Quote by Lost in love
Ako'y isang pinoy, sa puso't diwa ako'y pinoy na mayroon sariling wika,,,,{ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa Mabahong Isda}Dr.Jose P. Rizal..

7 Mar 2014 14:12

Quote by gara25
Mabuhay!! Im proud to be a filipino citizen!
" I am a Filipino in my heart and in my soul"
filipino people have a good heart,freindly, hardworking, ect
Philippines one of the most hospitable country all over the world.and im very very proud of it ..hurray! :)

pin0y

7 Mar 2014 14:13

Quote by thamby
one day u told me about pinoy.. but u failed to bring me there.. i dont have experience with this..

Thanks 4 p0sting my frnd thamby

7 Mar 2014 14:14

im pango ....

7 Mar 2014 14:16

kulay ko'y kayumanggi ...

7 Mar 2014 15:11

Quote by vira24
kulay ko'y kayumanggi ... :yes

ako rin..At Ito ang kulay na pinagnanasaan ng mga kan0..

7 Mar 2014 16:00
Post is hidden!
7 Mar 2014 16:03

Ang paggamit ng sariling wika,ay isa sa mga nagpapakita na may pagmamahal ka at taas noong ipinagmamalaki na ikaw ay isang tunay na Pilipino..

7 Mar 2014 16:50

"Proud to be pinoy too..."
One of the 7 wonder in the world located in Palawan which is under ground river!

7 Mar 2014 16:52

What,s this pinoy ? Wat pinoy