Vietnam forum: Family & kids - Làm quyen kết bạn :)
Share this topic
8 Aug 2014 14:07

Chào các bạn, kết bạn lw nhé :v

11 Aug 2014 12:41

good.

11 Aug 2014 16:24

Lw kb ha m.n.mjh dan t0c bu0n me thu0t.

11 Aug 2014 18:32

Co ai hn k

11 Aug 2014 18:44

Woa woa.lw đê :v =))

12 Aug 2014 03:08

làm j làm hết đê

12 Aug 2014 03:19

22...hjhj

12 Aug 2014 03:25

2

12 Aug 2014 04:15

Lw nhe ..

12 Aug 2014 14:08

chao cac ban lam wen nhá

12 Aug 2014 14:34

Lwen đuê! :))

12 Aug 2014 15:01

:-)

13 Aug 2014 17:48

Aj o bac njnh thj lw vs mjnh na

13 Aug 2014 18:04

Ơ?đây ckan' nkơ?

14 Aug 2014 05:28

Làm quen, kết bạn nào

14 Aug 2014 08:45

mấy pợn cho tớ làm quen vs ạ

14 Aug 2014 17:28

Hi moi ng, minh m0i tham gia ^^

14 Aug 2014 18:02

Lm wen nhe, miinh o phan thiet

15 Aug 2014 04:40

Có ai thích nghe nhạc không lời vào trao đổi tý đc không

15 Aug 2014 20:50

Aj cko mk lw v0j, pmr nka