Vietnam forum: Autos - Tình yêu đang bận, xin gọi lại sau
Share this topic
3 Aug 2014 09:23

Tiểu thuyết "Tình yêu đang bận, xin gọi lại sau"
Tác giả: Trữ Tâm
Nội dung:
Cô cũng không biết anh là ai?!
Song cô nghĩ, trong tình cảm, quan trọng nhất là cảm giác.
Những cái khác bên ngoài, tên cũng được, thân phận cũng được, tất cả đều không có quan trọng.
Anh tiếp cận cô là có mục đích.
Không liên quan đến tình yêu, nhưng không ngờ được, lại vì thế mà động lòng.
Không có cách nào khác, chỉ có đưa tay, dắt cô đi…
Vốn là khi tình yêu và tình yêu gặp nhau, đơn giản như ngọn lửa bùng cháy.
Người xưa có nói: “Người đang vùng vẫy trong nước, có phải là do sinh mệnh sắp mất đi hay không?”
Link đọc full

Edited by Nung321 / 3 Aug 2014 09:25
3 Aug 2014 09:30

up top

21 Jul 2015 02:48

Tinh yeu a tinh yeu cai quai gi thay nguoi yeu nhu thay ao quan to su cha con ba noi nha may