Share this topic
31 Mar 2015 18:06

do nt b greedy just b d way u r!money z d root of al eveil

1 Apr 2015 13:11

If i hear ram

1 Apr 2015 13:11

Ok ooo, when they give u money no take ooo

1 Apr 2015 13:33

Hmmmmmmmhhh.......

1 Apr 2015 13:39

@lance:na him holy pass naa abi u no no??

1 Apr 2015 13:42

Na so I see am oo

1 Apr 2015 13:56

true talk

1 Apr 2015 22:16

Pls,geraldine, na guy u bi abi na gal?

2 Apr 2015 00:41

Na So

2 Apr 2015 09:30

gal,

10 May 2015 15:14

AM A GAL

10 May 2015 15:19

pls any1 4rm oyo

10 May 2015 15:43

Ok gals show up

10 May 2015 20:35

Am gal of course