Share this topic
31 Jan 2014 06:45

Mo soro ase jade sinu aiye gbogbo eniti o ri amin nla meta yi se loruko jesu ogun ipinle ti o nba o ja loni ogun naa ko gbe danu laiye re ooooooo Amin ase orun be o ogo titun orun gbe le o lowo loni o beni oluwa wi o jesu oluwa wa amin nla meta!!!

11 Feb 2014 15:22

There is noting Prayers can't do...

27 Sep 2016 16:28

Amin Amin Amin Ni Oruko Jesu