Share this topic
22 Apr 2016 19:55

Kya Handicape walo ki koi life nahi hoti jine ki ?
Kya ho normal ke sath life enjoy karke ji nahi sakte ?
Aapke jawab ka intjar rahega

14 May 2016 10:59

Quote by VINAY122141
Kya Handicape walo ki koi life nahi hoti jine ki ?
Kya ho normal ke sath life enjoy karke ji nahi sakte ?
Aapke jawab ka intjar rahega

15 May 2016 08:16

17 May 2016 19:36

Pooja

25 Feb 2017 10:56

Quote by VINAY122141
Kya Handicape walo ki koi life nahi hoti jine ki ?
Kya ho normal ke sath life enjoy karke ji nahi sakte ?
Aapke jawab ka intjar rahega
27 Apr 2017 20:06
Post is hidden!