Indian forum: Religion - Eat veg food
Share this topic
21 Nov 2015 10:13

God ne 84lakh juni bnai ha. Har ek ke bheetar khud God aap baitha ha. Har ek ka janam or marn God ke haath ha. Fir hum ko kisne haq dia ke kisi jeev ko maar Kar Khao. Jo krega so bhrega.

23 Nov 2015 14:00

Apna nazriya dil se btao ke jeev ko maarna thik ha ya paap

30 Dec 2015 19:21

I Like veg food,
but, veg is very healthy & usefull.....

10 Feb 2016 12:13

which God said u