Indian forum: Other - Apka Birthday kab padata hai?
Share this topic
4 Jun 2015 03:48

Apka Birthday kab padata hai? Kya yeh kisi rashtriya ya antarashtriya din ko padata hai?

4 Jun 2015 11:22

Tuesday:)

4 Jun 2015 11:59

Quote by golok_biswas
Tuesday:)

birthday falls according to date not according to day.

4 Jun 2015 12:50
Post is hidden!
4 Jun 2015 12:58
Post is hidden!
4 Jun 2015 13:00
Post is hidden!
4 Jun 2015 13:16
Post is hidden!
4 Jun 2015 15:02

23 m. baik ka raftar kam nhi hoa toh b.day badl jaiga aaj kal ki doniya

4 Jun 2015 15:21

25 dec

4 Jun 2015 16:55

31 .DECEMBER .

Edited by Ishfaq112 / 4 Jun 2015 16:55
4 Jun 2015 17:24

13 nvmbr

4 Jun 2015 17:26

7may

4 Jun 2015 17:52
Post is hidden!
4 Jun 2015 17:57
Post is hidden!
4 Jun 2015 18:00

10-10-1990

4 Jun 2015 18:01

19th jan 1995

4 Jun 2015 18:07

Bhul gyi

4 Jun 2015 18:18

Unborn...

4 Jun 2015 18:18

24 Sep

4 Jun 2015 18:22

07 july