Indian forum: Religion - Religions-- Mazhab .
Share this topic
21 Feb 2015 11:27

mazhab ke liye insaan bnaya gya hy ya mazhab insaan ke liye ?

23 Feb 2015 17:03

Plz dude post common lang

24 Feb 2015 08:40

Insaniyat hi Mazhab Hai Aap Me Insaniyat Nahi Toh Aap Kisi B Mazhab Me Shamil Nahi. Sabh Mazhab Ek Hai Bas Logo Ne Ise Baat Liya Hai.

14 Apr 2016 06:56

Majahab,,,,,

insan bnata h,,,

majahab nhi sikhata aapas me ber rkhna,,,